IO4 Cat 1 - Medice project

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein.
ENGLISH
Go to contentPreventive medicine + VaccinesPhrases   -   Tips   -   Key words


       


Categories
Children's regular check-up  -  Children's diseases -  Preventive medicine  -  Children with special needs issue

PHRASES
In the  phrases (marked on green) some crucial words are selected and inserted in the key words table


The phrases, dialogues  should refer to:

the most commonly problems  -  diseases, health conditions  -   situations, circumstances  -  methods of treatment
English
Czech
Greek
Icelandic
Polish
1
Good mornign/afternoon, how can I help you?
Dobrý den, jak vám mohu pomoci?
Καλημέρα / Καλό απόγευμα, πώς μπορώ να σε βοηθήσω;
Góðan dag, get ég aðstoðað þig
Dzień dobry, w czym mogę ci pomóc?
2
I am here to get my child vaccinated / I am here for my child's vaccination
Chci své dítě nechat naočkovat.
Είμαι εδώ για να εμβολιάσω το παιδί μου / Είμαι εδώ για τον εμβολιασμό του παιδιού μου
Ég er að koma með barnið mitt í bólusetningu
Przyszłam,by zaszczepić moje dziecko / Jestem tu po szczepienie mojego dziecka
3
What is vaccination? / Can you tell me more about vaccination?
Co je to očkování? Můžete mi o očkování říct více?
Τι είναι ο εμβολιασμός; / Μπορείτε να μου πείτε περισσότερα για τον εμβολιασμό;
Hvað er bólusetning? / Getur þú frætt mig um bólusetningar?
Czym jest szczepienie? / Czy możesz mi powiedzieć więcej o szczepieniach?
4
A vaccination is an immunization intended to prevent serious contagious diseases.
Očkování je imunizace určená k prevenci závažných nakažlivých chorob.
Ο εμβολιασμός είναι μια ανοσοποίηση που αποσκοπεί στην πρόληψη σοβαρών μεταδοτικών ασθενειών.
Bólusetning er forvörn til að koma í veg fyrir alvarlega smit sjúkdóma
Szczepienie to uodpornienie mające na celu zapobieganie poważnym chorobom zakaźnym.
5
Redness may appear after vaccination and it should disappear by itself
MPo očkování se může objevit zarudnutí, které by mělo samo zmizet.
Μια ερυθρότητα μπορεί να εμφανιστεί μετά τον εμβολιασμό και θα εξαφανιστεί από μόνη της.
Roði getur myndast eftir bólusetningu og ætti að hverfa eftir smá tíma
Po szczepieniu może pojawić się zaczerwienienie i powinno samo zniknąć.
6
What will I do if the rash becomes bigger and will not disappear in several days?.
Co mám dělat, pokud se vyrážka zvětší a nezmizí ani během několika dní?
Τι θα κάνω εάν το εξάνθημα γίνει μεγαλύτερο και δεν θα εξαφανιστεί σε μερικές μέρες;
Hvað á ég að gera ef útbrot verður stærra og hverfur ekki eftir nokkra daga?
Co mam zrobić , gdy wysypka  będzie się powiększać i nie zniknie za kilka dni?
7
Contact/see a doctor or nurse at your health care center
Kontaktujte lékaře nebo zdravotní sestru ve vašem zdravotnickém zařízení.
Επικοινωνήστε / επισκεφτείτε γιατρό ή νοσοκόμα στο κέντρο υγείας σας
Farðu og hittu lækni eða hjúkrunarkonu á heilsugæslunni
Skontaktuj się z lekarzem lub pielęgniarką w swoim zakładzie opieki zdrowotnej.
8
What will I do if my child will have fever after vaccination?
Co mám dělat, pokud má moje dítě po očkování horečku?
Τι θα κάνω εάν το παιδί μου θα έχει πυρετό μετά τον εμβολιασμό;
Hvað á ég að gera ef barnið mitt fær hitaeftir bólusetningu ?
Co zrobić, jeśli moje dziecko będzie miało gorączkę po szczepieniu?
9
If fever develops, ask your doctor‘s advice
Pokud se objeví horečka, upozorněte svého lékaře.
ΘΕάν εμφανιστεί πυρετός, ζητήστε τη συμβουλή του γιατρού σας
Ef barnið fær hita skaltu tala við lækni
Jeśli wystąpi gorączka, poproś o radę lekarza
10
Why is vaccination important for my child?
Proč je očkování pro mé dítě důležité?
Γιατί ο εμβολιασμός είναι σημαντικός για το παιδί μου;
Af hverju er bólusetning mikilvæg fyrir barnið mitt ?
Dlaczego szczepienia są ważne dla mojego dziecka?
11
Vaccinations provide protection for the child against certain diseases that can be dangerous to their health.
Očkování poskytuje ochranu dítěte před některými chorobami, které mohou být škodlivé pro jejich zdraví.
Οι εμβολιασμοί παρέχουν προστασία στο παιδί από ορισμένες ασθένειες που μπορεί να είναι επικίνδυνες για την υγεία τους.
Bólusetning veitir vörn fyrir barnið svo það fær ekki sjúkdóma sem eru hættuleigir helisu þeirra
Szczepienia zapewniają dziecku ochronę przed niektórymi chorobami, które mogą być niebezpieczne dla ich zdrowia.
12
What will I do next?
Co mám dělat teď?
Τι θα κάνω στη συνέχεια;
Hvað geri ég næst ?
Co powinnam robić dalej?
13
The next vaccination visit of your child will be after 3/8/12/18...months/year
Další očkování vašeho dítěte proběhne za 3/8/12/18 měsíců / let.
Η επόμενη επίσκεψη εμβολιασμού του παιδιού σας θα είναι μετά από 3/8/12/18 ... μήνες/χρόνια
Næsta bólusetning fyri barnið verður eftir 3/8/12/18 mánuði
Następna wizyta twojego dziecka po szczepieniu nastąpi po 3/8/12/18 ... miesiącach / roku
TIPS
In the tips (marked on green) some crucial words are selected in the key words table
Keywords in blue code are important vocabulary not found in the recent glossary


The tips, dialogues  should refer to:

the most commonly problems  -  diseases, health conditions  -   situations, circumstances  -  methods of treatmentEnglish
Czech
Greek
Icelandic
Polish
1
Vaccination and child development information in Icelandic/ applicable in Iceland:
Můžete požádat vašeho praktického léInformace o očkování v České republice:
Πληροφορίες εμβολιασμού και ανάπτυξης παιδιών στα Ελληνικά
Bólusetningar
Informacje o szczepieniach i rozwoju dziecka w języku polskim  / mające zastosowanie w Polsce:
2https://www.vakcinace.eu/ockovani-v-cr

Heilsugæslan: Bólusetningar eru frábær forvörn

3

.
Heilsugæslan: Við fylgjumst með heilsu og þroska

4


Heilsuvera.is: Þroski 2 til 6 ára barna

5
(May differ from country to country)Common diseases that are vaccinated against are: whooping cough, diphtheria, tetanus, haemophilus influenza diseases of type b, polio, pneumococcus, meningogoccus C, measles, mumps and rubella.
Očkování dětí v je v České republice povinné. Děti jsou očkovány v druhém, čtvrtém, jedenáctém a třináctém měsíci života, dále v pěti a deseti letech. Očkuje se kombinací látek proti zarděnkám, příušnicím, černému kašli, záškrtu, tetanu, dětské obrně a žloutence. Ostatní očkování jsou nepovinná a na požádání ve provede váš pediatr.
Κοινές ασθένειες που εμβολιάζονται είναι: κοκκύτης, διφθερίτιδα, τέτανος, ασθένειες της γρίπης του αιμοφίλου τύπου β, πολιομυελίτιδα, πνευμονιόκοκκος, μηνιγγόκοκκος Γ, ιλαρά, παρωτίτιδα και ερυθρά.
EBólesett er fyrir eftifarandi sjúkdómum: Kíghósti, barnaveiki, Stífkrampa, Dreyrasýki, Infúensa gerð B, Lömunarveiki,, Pneumokokkus, Meningogokkus C Mislingar, Hettusótt og Rauðir hundar.
(Mogą różnić się w zależności od kraju) Częstymi chorobami, na które są szczepione, są: krztusiec, błonica, tężec, hemofilus influenza typu B, polio, pneumokoki, meningogoccus C, odra, świnka i różyczka.
6If the child develops a fever and high temperature, cries abnormally or develops a seizure after vaccination, you should contact a doctor immediately
Pokud se u dítěte po očkování objeví horečka a vysoká teplota, nezvykle hodně pláče nebo má záchvat, měli byste okamžitě kontaktovat lékaře.
Εάν το παιδί εμφανίσει πυρετό και υψηλή θερμοκρασία, κλαίει ασυνήθιστα ή εμφανίσει κρίση μετά τον εμβολιασμό, θα πρέπει να επικοινωνήσετε αμέσως με έναν γιατρό
Ef barnið fær hita, grætur mikið eða fær krampa/ flog eftir bólusetningu skal hafa samband við lækni strax
Jeśli dziecko dostanie gorączki i wysokiej temperatury, płacze nienormalnie lub napady padaczkowe po szczepieniu, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem

seizure in a child - staring, jerking movements of the arms and legs or stiffening of the body
Krampi/ Flog hjá börnum - stara, skjálfti og snöggar hreyfingar handa og fóta. líkaminn verður stífur

KEY WORDS

Back to content